Lektoři kurzu

V průběhu kurzu se vám bude věnovat česká lektorská špička v oboru finančního poradenství a plánování.

  • Vzdělávací společnost KFP s.r.o. je od roku 2005 jedničkou v oblasti vzdělávání finančních poradců, osobních bankéřů a dalších finančních profesionálů v České republice a na Slovensku.
  • Našimi kurzy, workshopy a koučovacími programy prošlo více než 15 350 bankéřů a finančních poradců ze společností jako Česká spořitelna, Raiffeisenbank, ČSOB, Česká pojišťovna, Slovenská sporiteľňa, Tatrabanka a další.
  • 10 lektorů a konzultantů, působících ve společnosti KFP s.r.o., má dohromady 185 let zkušeností ve financích, někteří z nich již mají více než 25 let praxe v oboru a své know-how dále vylepšují. Kromě toho naše sesterská konzultační společnost Fichtner s.r.o. má v poradenském mandátu majetek klientů v hodnotě cca 3,5 miliardy Kč. Máte tak jistotu, že to, co se dozvíte v kurzu, sami používáme v každodenní poradenské praxi u našich bonitních klientů.
  • Jen těžko byste hledali na českém trhu povolanější firmu, která by vás lépe připravila na úspěšné absolvování certifikační zkoušky EFA.

Mezi jednotlivé lektory kurzu patří:

Mgr. Petr Syrový, EFA, EFP

Lektor modulů Investice, Pojištění a Důchodový systém

Petr Syrový se ve financích pohybuje už více než 17 let. Kromě jiného byl analytikem České spořitelny, 10 let působí jako lektor odborných poradenských dovedností se specializací na finanční matematiku, financování bydlení a investiční poradenství. Je autorem 5 knih z nakladatelství GRADA o osobních financích s více než 15 000 prodanými výtisky. Mezi jeho nejznámější tituly patří Investování pro začátečníky, Financování vlastního bydlení a Osobní finance. Kromě toho je také autorem stovek článků a kalkulaček z oblasti osobních financí (Mladá Fronta DNES, Finanční poradce, Osobní finance, E15, penize.cz, atd.)

Ing. Karel Kořený, EFA, EFP

Lektor modulu Úvěry a nemovitosti

Karel Kořený má 8 let ekonomického vzdělání, 25 let praxe se vzděláváním dospělých a od roku 1998 se specializuje na vzdělávání v oblasti finančního poradenství. Zhruba 12 let působil jako vysokoškolský profesor, mimo jiné jako hlavní vyučující předmětu Finanční poradenství. Tréninkové moduly realizoval ve finančních institucích jako např. Česká pojišťovna, AMSLICO, GE Capital Bank, Tatrabanka Slovensko, ČSOB, ING Nationale Nederlanden, OVB Slovensko, KZ Finance a dalších. Rovněž stál u zrodu simulační hry Finanční svoboda, vyvíjel ji a dále její myšlenky a principy rozvíjí.

Ing. Dušan Šídlo

Lektor modulu Pojištění

Dušan Šídlo vystudoval obor finance a pojistné inženýrství na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2001 publikuje v internetových i tištěných médiích. Dlouhodobě se věnuje odbornému vzdělávání finančních poradců, například v rámci projektu EFPA ČR (European Financial Planning Association). Je autorem stovek článků o financích a pojištění, které se věnují kultivaci pojistného a finančního trhu. Dušan Šídlo je členem České společnosti aktuárů (pojistných matematiků) a spolupracoval na několika veřejně prospěšných projektech z oblasti finančního vzdělávání. Je autorem tří knih s tématikou osobních financí, konkrétně "Život jako riziko aneb Zásady pojišťování životních rizik“, „Jak nás podvádějí aneb pravda o finančním trhu a penzijní reformě“ a „Nenech se dojit aneb Jak vydělávat nejen na slevách“. V současnosti pracuje jako analytik ve společnosti Broker Trust.

Mgr. Vít Mikolášek

Lektor modulu Právo

Lektorem modulu Legislativa, regulace, etika je Mgr. Vít Mikolášek. Vít Mikolášek je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Několik let působil na odboru legislativy finančního trhu Ministerstva financí ČR. V současné době je ředitelem úseku právních služeb a compliance Partners Financial Services a rovněž předsedou představenstva Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR. Na dílčích částech modulu se podílí ještě další tři právníci z týmu p. Mikoláška.

Ing. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.

Lektorka modulu Daně

V modulu Zdaňování se setkáte s Ing. Petrou Ptáčkovou Mísařovou, Ph.D., která působí jako vysokoškolská učitelka pro oblast daní a účetnictví. Své znalosti ale zúročuje i v odborné praxi, kde působí jako školitelka, a také působila jako asistentka auditora. Petra Ptáčková Mísařová dokáže někdy nudné spleti daňových zákonů vysvětlit velmi zajímavým způsobem, což oceňují jak studenti na vysoké škole, tak zejména praktici působící v soukromých institucích.

Ing. Vladimír Fichtner

Lektor modulu Finanční poradenství v zahraničí

Privátní poradce, od roku 1991 mimo jiné portfolio manažer a vrcholový manažer ve finančních skupinách PPF a Pioneer Investments. Autor stovek článků z oblasti osobních financí. Spoluautor světově unikátního automatického softwaru pro tvorbu finančního plánu. Lektor a spoluautor světově unikátní simulace Finanční svoboda. Lektor a kouč osobních bankéřů a finančních poradců.

Mgr. Jan Grufík, MBA, EFP

Lektor modulu Důchody a penze

Jan Grufík je spolumajitelem poradenské společnosti Freedom Financial Services. V oblasti finančního poradenství se pohybuje od roku 2007. Za tu dobu má za sebou zpracovány pro své klienty stovky finančních plánů.
Je to praktik. Podílí se na vývoji softwaru pro finanční plánování a vzdělávání finančního poradců ve firmě. Společnost Freedom FS se mimo jiné zabývá zpracováním důchodových zpráv pro své klienty - což je poradenství v rámci I. důchodového pilíře v ČR.

Ing. Petr Pavlásek, EFA, EFP

Lektor modulu Finanční plánování

Výkonný ředitel společnosti KFP. Má 8 let ekonomického vzdělání, 8 let praxe v bankovnictví, 20 let praxe ve vzdělávání bankéřů a poradců, investičních bankéřů, pojišťovacích poradců a manažerů bank. 20 let poradenské praxe, majetek klientů v poradenském mandátu cca 100 mil. Kč., jeho klienty jsou především malí a střední podnikatelé a manažeři bank a pojišťoven.
Více jak 10 let každoročně vede cca 50 - 100 školících dnů tréninků, konzultací a individuálních koučinků. V posledních 20 letech se podílel na zpracování více než 1 500 finančních plánů pro klienty bank a pojišťoven a to jak pro TOP management, tak pro majitele malých a středních byznysů. Je spolumajitelem společnosti KFP a spoluautor finanční simulace FINANČNÍ SVOBODA.

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?

Kontaktujte Petra Pavláska:
Tel.: +420 602 790 222
E-mail: pp@kfp.cz

© 2017 KFP
Programovali: SE-MO Data

ADRESA

KFP trénink, s.r.o.
Elišky Krásnohorské 293
738 01 Frýdek-Místek

IČO: 26866994
DIČ: CZ26866994
číslo účtu: 2814247001/5500