Komentáře absolventů k Přípravnému kurzu KFP na certifikaci EFA ročník 2016 - 2017

Naše přípravné kurzy mají vysokou úspěšnost. Titul získá v průměru 60% účastníků přípravného kurzu KFP

Naše výsledky za rok 2020

Zkoušky EFPA 28. 5. 2020 Zkoušky EFPA 3. 6. 2020 Rok 2020 celkem
Úspěšnost absolventů
přípravného kurzu KFP
2 ze 2 uspěli 7 z 9 uspělo 9 z 11 uspělo
Úspěšnost v % 100% 77% 82%

Video reference s účastníky kurzu

Co o přípravném kurzu řekli jeho absolventi

„Úžasná praktičnost a uvedení do praxe.“
Ing. Veronika Pemlová

„V rámci přípravného kurzu jsem získal veškeré materiály, které byly třeba pro realizaci zkoušky, nemusel jsem používat žádné jiné zdroje či materiály. Nedovedu si představit, že bych realizoval zkoušku bez kurzu. Zároveň to nebyla jenom holá teorie, ale i spousta věcí, které lze použít okamžitě v praxi. V rámci kurzu jsem se potkal se spoustou nových a zajímavých lidí a získání titulu EFA byla už jen třešnička na dortu, mnohem více mi dal kurz jako takový než úspěšné získání titulu.“
Ing. David Kopecký, EFA

„Praktičnost, systematika, uchopitelnost. Díky kurzu jsem postavil celý základ své firmy – zpracoval jsem kompletní firemní metodiky, dokompletoval finanční plán a celý systém analýzy, který je evidentně přitažlivý pro movitější klienty.“
Bc. Patrik Feichtinger, EFA

„V prvé řadě skvělý lektorský tým a celkový servis, vše probíhalo na profesionální úrovni.“
Ing. Pavel Benčo, EFA

„V neposlední řadě jsem potkala skvělé osobnosti, a to jak z řad lektorů, tak z řad dalších účastníků kurzu. Měli jsme velké štěstí, že jsme si jako lidé sedli (většinouJ) a jsme v kontaktu i nadále.“
Adéla Zaderlíková, EFA

„Schůzky vedu nějak lehčeji, zvýšila se úspěšnost, přicházejí noví klienti na doporučení.“
Eva Kreuzmannová, EFA, rodinný bankéř MPSS, a.s.

„V rámci kurzu padla spousta vychytávek pro praxi. Osobně pro mě bylo zajímavé setkání s lidmi, kteří mají podobné hodnoty a směr. Díky vzájemné výměně informací se člověk obohatí následně i mimo kurz.“
Ing. David Kopecký, EFA

„Pokud chcete mít náskok před konkurencí; vědět, co špičkoví poradci používají v praxi; vědět, na co z fleku u klienta koukat u investic = pak DOPORUČUJI.“
Pavla Mandíková

„Největší přínos vidím v kvalitě lektorů jednotlivých bloků. Přednášejí je opravdoví odborníci. Navíc většina z nich (především pan Syrový) mají velmi dobrou schopnost povědět poměrně složité věci jednoduše a poutavě.“
Ing. Michal Kundschofský

„Lektoři dokážou složitou látku vysvětlit tak, aby ji pochopil každý. Je vhodné absolvovat především pro svoji poradenskou praxi.“
Bc. Lubomír Valík

„Obrovský přínos do poradenství, hlavně skrz investice. Přenos informací a argumentů ke klientům – podpora obchodu.“
Bc. Petr Plešek

„Nadhled nad celým oborem, spoustu informací v oborech: investice, daně, právo, které tolik člověk nepoužívá.“
Ing. Pavla Mandíková

„Nový pohled na finanční poradenství. Změna přístupu k finančnímu plánování - finanční nezávislost - nové nástroje metody a efekt, klienti uvolňují více peněz k investování do portfolia. Celkem – náhled, jak vyselektovat klientelu a poskytovat kvalitu, ne kvantitu.“
Lenka Haincová

„Veškerý obsah kurzu mě posunul v rámci mé poradenské práce, jak při práci s klienty, tak i při práci s kolegy. Kurz splnil mnou na začátku stanovené cíle a nalil mi do žil nové energie do práce.“
Ondřej Šmolík, FC

„Kurz celkově hodně posune. Je zde spousta informací, které se v praxi hodí. Myslím, že pro většinu přinese to, že si před klientem víc věří.“
Alena Martinkovičová

„Je toho dost, co jsem znala, ale ještě víc, v čem mi kurz otevřel oči. Určitě doporučuji všem, kteří o něm uvažují.“
Milena Musilová

„Chceš-li patřit mezi elitu ve finančnictví, pak absolvuj tento kurz od KFP. Ve škole, ani v pojišťovně tě to nenaučí. Tví klienti to pak ocení, až jim budeš pomocí správných finančních produktů plnit jejich životní cíle.“
Jiří Brož

„Největším přínosem z celého kurzu byly určitě investice makroekonomie. Hodně mi to pomohlo se lépe orientovat na trhu a udělala jsem si obrázek, jak to vlastně funguje.“
Leona Šrámková

„Umění spočítat ukazatele finančních produktů, porozumět jejich významu. Finanční plánování. Celková orientace na finančním trhu.“
Michal Voldán

„Za 1 rok se díky tomuto kurzu dozvíte více, než za 10 let praxe finančního poradce, super. Děkuji.“
Jan Grufík

„Rozhodně, co se vědomostí pro praxi týče, tak veliký přínos. Zvýšení majetku, co klienti přeze mne investují – až 10x větší investice oproti předešlým investicím mých klientů. Mám větší porozumění pro investice a investiční trh. A vidím svou velkou přidanou hodnotu, kterou můžu klientům poskytnout.“
Vlastimil Papay

„Obrovský posun pro poradenskou praxi. Posunutí svých znalostí zdaleka nad znalosti trhu.“
Luboš Machart

„Kurz byl skvělý, nasbíral jsem spoustu nových znalostí, všeobecný přehled i konkrétní postupy, které se dají aplikovat. Přístup KFP i ostatních školitelů je osobní a přátelský. Rozhodně doporučuji i těm, kdo nechtějí nutně titul EFA, ale chtějí se vzdělávat a posunout se o obrovský kus dál.“
Honza Cimpel

„Zaměření na bonitní klientelu je klíč k tomu, aby bonitní klienti měli zájem o mé služby a díky EFA jim i mám co nabídnout.“
Jan Baxa, EFA, Jednatel TAURUM finance s.r.o.

Povedl se mi zvýšil objem aktiv z 30 mil. Kč na 70 mil Kč za jeden rok od kurzu, což mi dělá největší radost. Utvrdili jste ve mně myšlenku, že je reálné vybudovat si v krátkém časovém horizontu takový objem aktiv v poradenském mandátu, který mi ponese zajímavý pasivní příjem.“
Filip Andrš, EFA, jednatel Andrš - finanční konzultace s.r.o.

„Přípravný kurz KFP překonal moje očekávání. Perfektní lektoři v čele s Petrem Syrovým dokáží až neuvěřitelně srozumitelně podat danou problematiku tak, že ji velmi snadno aplikuji do praxe jak u svých klientů, tak dílčí témata používám i na workshopech pro své poradce a manažery.“
Mgr. Vratislav Jůza, Regionální ředitel Fincenrum, a.s.

„Stoprocentně mi kurz pomohl získat bonitnější klienty, protože nyní mám co jim nabídnout opravdu hodnotného.“
Jan Štěpánek, EFA, Spolumajitel TAURUM finance s.r.o.

„Určitě cesta k získání titulu EFA není procházka růžovou zahradou a musím se přiznat, že po prvním dvoudenním kurzu jsem to chtěla vzdát, protože nejsem veliký kamarád s matematikou. Dnes vidím, že překonávat překážky se vyplatí, nejen z důvodu odlišení se od konkurence, ale i z dalších navazujících vzdělávacích seminářů. Člověk se ani vždy nestačí účastnit všeho, co by chtěl, ale je neustále o krok dopředu před konkurencí.“
Marcela Soukupová, EFA, Konzultant ALFA Finance s.r.o.

„Společnost KFP má velmi přehledně zpracované studijní materiály a díky odbornému a vstřícnému přístupu všech lektorů v čele s Petrem Syrový je možné náročné studium i následnou zkoušku zvládnout v plném pracovním nasazení, dokonce s rostoucími příjmy.“
Ing. Hana Procházková, EFA, VIP Consultant V, Partners Financial Services, a.s.

„Snažím se prezentovat svůj titul vůči klientům a myslím, že někteří klienti oceňují, že se vzdělávám ve financích například jako lékaři. Každopádně si myslím, že čas na docenění titulu ještě přijde. Na druhou stranu, se ke mne vrátil můj dlouholetý klient a kamarád, po cca roce co ho přesvědčil nějaký jiný poradce. Nejdůležitějším argumentem, který mi k návratu ke mně sdělil, bylo, že jsem se učil a následně získal titul EFPA.“
Petr Krajcigr, EFA, manažer senior Finfin s.r.o.

„Bez jakýchkoliv pochyb se zvýšila efektivita práce s klientem a argumentace klientovi.
Největší přínos je, že již nejsem odkázán na informace, které člověk například na prezentacích firem (partnerů) získá, ale v možnosti jejich ověření. Tedy kurz KFP určitě dává svobodu, naučení logiky, souvislostí a posílení vlastního názoru. Již Vás po absolvování kurzu nikdo nenachytá na švestkách. Velmi snadno a rychle dokážete zjistit, zda-li je daný pojistný produkt zajímavý, fond úspěšný či další produkt tak málo rizikový, jak se tvrdí. Vidím tedy největší přínos v naučení se nakládání s informacemi a jejich ověření. A to je k nezaplacení!.“
Zbyněk Prim, Exkluzivní poradce, Fincentrum, a.s.

„Dokážu teď naprosto precizně argumentovat u klientů především v oblasti investování a správy majetku. Kvalita lektorů kurzu patří mezi špičku v oboru, především Petr Syrový - ten snad nikdy neomrzí.
Za rok od získání titulu se mi zdvojnásobila hodnota spravovaného majetku klientů z 10 mil. Kč na 20 mil. Kč.
Největší přínos kurzu vidím v jednoznačném odlišení od hordy pseudoporadců. Na vizitku si bohužel v dnešní době může naspat „finanční poradce“ kdokoli, kdo si založí ŽL a vyplní sportku u ČNB. Titul EFA, to je jiná liga. Už nemusím vymýšlet, jestli si do podpisu v emailu napíšu Nezávislý finanční poradce, či Konzultant, Nezávislý finanční konzultant a různé další nesmysly, které nemají oporu v legislativě. Prostě tam mám EuropeanFinancialAdvisor.“
Bc. Lukáš Paldus, EFA, EuropeanFinancialAdvisor, analytik a školitel, In Investments, s. r. o.

„Materiály byly přehledně zpracovány a veliký přínos vidím ve způsobu prezentace lektory (především pana Syrového) a okamžitého propojení do praxe prostřednictvím příkladů a osobních zkušeností. V průběhu kurzu jsem získala nové informace, které mi pro kvalitní výkon této profese chyběly.
Největší přínos vidím především v rozšíření znalostí z oblasti investic, kterým jsem se dosud v podstatě vyhýbala. Nyní mi nedělá problém s klienty o této oblasti poradenství v klidu a kvalifikovaně hovořit a zaznamenala jsem již pozitivní reakce mých klientů, kteří se dosud investování obávali. Začala jsem si v tomto více věřit, což klient též pozná a vnímá.“
Jaroslava Dušejovská, osobní finanční poradce, Orego finance, s.r.o.

„Pokud chcete být opravdu kvalitním finančním poradcem, nepřemýšlejte o tom, kolik tento kurz stojí, kolik Vám zabere času a že je potřeba se učit, ale přemýšlejte o tom, co všechno NAVÍC díky tomuto vzdělávání přinesete klientům, kolik lidí se díky tomu stane spokojenějších, kolika lidem pomůžete k zabezpečení rodiny a k finanční nezávislosti a kolika lidem výrazně zvýšíte finanční gramotnost. “
Ing. Michal Bureš, Exkluzivní poradce a akcionář společnosti Fincentrum, a.s.

„Kurz KFP mi velmi pomohl v oblasti investic. Před kurzem KFP jsem věděl, jak se trhy chovají, ale často nevěděl, proč tomu tak je. Díky kurzu jsem propojil zkušenosti z trhu a znalosti. Díky kurzu mám také větší sebedůvěru při jednání s klientem, což vedlo ke zvýšení objemu investic a počtu klientů v investicích.“
Josef Karlovec, finanční poradce, Česká pojišťovna

„Na přípravném kurzu KFP nejvíce oceňuji především způsob podání informací a praktické příklady, které mi pomohly doplnit teorii hlavně v oblasti investic. Již během přípravného kurzu se získané znalosti zúročily v podobě snadnějšího získání nových, bonitnějších klientů, ocenění poskytovaných rad, zvýšení loajality stávajících klientů a získání nových obchodů.
Pokud bych se na certifikaci připravovala sama pouze s použitím dostupné odborné literatury, bylo by to mnohem obtížnější a časově náročnější, s nezaručeným výsledkem. Díky vysvětlení teorie lidmi z praxe a jejímu propojení s praktickými příklady bylo studium mnohem jednodušší a rychlejší. Navíc je neocenitelné sdílení praktických zkušeností nejen mezi lektorem a studenty, ale i mezi studenty samotnými. Na jakém školení najdete tolik odborníků na úrovni a jejichž práce je opravdu baví a rozumí jí?“
Bc. Martina Strejčková, regionální ředitelka

„Změnil jsem způsob práce směrem k efektivnějším postupům. Například jsem naprosto změnil postup a zpracování celého finančního plánu.“
David Bureš, Exkluzivní poradce Fincentrum, a.s.

„Nejvíce oceňuji kvalitu hlavního lektora Petra Syrového. To, s jakou lehkostí dokáže vysvětlovat ekonomické souvislosti, je nádhera. Navíc dokáže teorii propojit s praxí a to všechno bez zbytečné omáčky kolem. Na každém jeho kurzu jsme toho hodně stihli a přitom jsme se nepoztráceli. Věřím, že mi to pomůže zkoušku hladce udělat. I když jsem rád, že nakonec nejde jenom o zkoušku. Dostal jsem hodně hlavně pro praxi a toho si cením nejvíc.
Díky kurzu je teď pro mě mnohem snazší získat si bonitního klienta a udržet si ho. Mnohem snáz se mi vysvětlují investice (jsem si v nich jistější) a celkově u účastníků z naší firmy vidím nárůst sebevědomí, jistoty i produkce.
Na kurzu nejvíce oceňuji praktické příklady a pochopení ekonomických souvislostí - člověk víc ví, co od trhů a produktů čekat a jak je srozumitelně vysvětlit klientovi. Na kurzy sice chodíme jen ve čtyřech, ale pozoruju, že se to promítlo i mezi zbytek firmy – zkvalitnění naší práce s klienty, větší jistota atd.“
Pavel Mudra, ředitel společnosti, K2 Finance, s.r.o.

„Petr Syrový, hlavní lektor kurzu, dokázal vysvětlit složité části pomocí „selského rozumu“ a také nás zásoboval praktickými radami, jak přistoupit ke zkoušce. Materiály ke školení byly kvalitní a v dostatečném rozsahu. Několik stávajících klientů si už titulu všimlo a cítil jsem zvýšení prestiže.
V průběhu kurzu jsem dostal komplexní informace ze všech oblastí a v mé poradenské praxi mi pomáhá tím, že mám celkový přehled o problematice.„
Radek Paur, Account Director, Fichtner s.r.o.

„K získání certifikátu EFA mi rozhodně kurz společnosti KFP přispěl velkou měrou. Lektor Petr Syrový mě srozumitelným způsobem dokázal objasnit jinak nudně vypadající a těžké statě a vzorečky. Díky němu se stala finanční matematika hrou a investování jsem si zamilovala. Samozřejmě i ostatní lektoři, které jsme měli na úročení a nemovitosti, hypotéky, pojišťovnictví, daně a účetnictví a také právo, byli skvělí odborníci i školitelé. Tedy všichni mají podíl na mém úspěšném absolvování zkoušek a patří jim můj velký dík.
Získání certifikátu EFA mi přineslo určitě spoustu pozitiv. Klienti tento krok velice kvitují, a hlavně mi to přivedlo klienty nové. Soustředím se více na bonitní klienty, tedy mi to nepřivedlo masu, ale ty, kteří chtějí kvalitu. Díky tomuto kroku jsem dostala možnost pracovat v poradenské firmě s lidmi, které obdivuji a vážím si jich.“
Šárka Tothová, Account Director, Fichtner s.r.o.

Řekli o modulu Finanční matematika, makroekonomika a finanční plánování:

„Lektor dokázal srozumitelně vysvětlit pojmy a souvislosti, které na první pohled vypadají složitě a obtížně – a to se týká hlavně finanční matematiky.“
Šárka Tothová

„Největší přínos pro mě měly praktické ukázky z poradenského života. Tipy, triky a rady, jak zlepšit a zefektivnit moji práci. Velmi pěkné podání od lektora – energický, příjemný a zábavný.“
Jarmila Hla Shwe

„Ujasnil jsem si makroekonomické souvislosti a posílil jsem své sebevědomí ve výpočtech a modelacích.“
Václav Urban

„Kdybych o tomto kurzu věděla už dříve, jsem dnes (po jeho absolvování) mnohem dále. Není na co čekat!“
Martina Strejčková

„Velká odbornost, profesionalita a kompetentnost přednášejících. Odborný přínos pro práci a můj rozvoj“.
Jan Baxa

„Petr Syrový dokáže velmi jednoduchým způsobem vysvětlit i složité pojmy a situace. Celkově je cítit velká profesionalita.“
Tomáš Rusňák

„Pochopila jsem pojmy a procesy, které mi byly zatím záhadou, přestože mám 11 let praxe a snažím se vzdělávat pomocí odborné literatury a internetu.“
Jaroslava Šrámková

„Díky tomuto kurzu se mohu změnit z řadového finančního poradce na elitního poradce.“
David Rychtařík

„Zajímavě podané, do hloubky a přesto s lehkostí.“
David Brokeš

Řekli o modulu Cenné papíry a fondy:

„Výborná úroveň lektora, jeho schopnost odpovědět na dotazy srozumitelně, praktická doporučení a praktické pohledy – to na tomto bloku oceňuji nejvíce.“
Jan Štěpánek

„Petr Syrový dokáže velmi jednoduše vysvětlit i zdánlivě složité věci. Díky tomu mohu většinu informací použít v praxi. Získal jsem obrovskou jistotu ohledně fungování investičních nástrojů.“
Tomáš Rusňák

„Největší přínos vidím v praktických příkladech a ukázce použití v praxi. Oceňuji zároveň váš firemní pohled na probíraná témata.“
Lukáš Bergmann

„Velmi přínosné pro praxi, ne pouze pro zkoušku EFA.“
Miroslav Vrba

„Vynikající úroveň znalostí a prezentačních schopností lektora.“
Ivana Urbancová

Řekli o modulu Daně:

„Skvělá lektorka. Dokáže namotivovat k večernímu prostudování Daňových zákonů.“
Jarmila Rašková

„Člověk mohl alespoň nakouknout za oponu oblasti, která ho běžně míjí.“
Marcela Soukupová

„Nejlepší výklad právní problematiky, finančního poradenství, který jsem doposud slyšela.“

Řekli o modulu Právo:

„Právníci překvapili, že se dá právo vyložit tak poutavě a zábavně.“
Pavel Mudra

„Právníci od Partners byli překvapivě dobří lektoři a je vidět, že mají praxi. Celkově byl tento workshop super!“
Tomáš Rusňák

„Právo dokonce podáno i vtipnou formou, super.“
Miroslav Vrba

Řekli o modulu Finanční poradenství v zahraničí:

"Vláďa Fichtner mi otevřel více oči a dodal důvěru v tom, že to jde fakt dělat maximálně profesionálně.“
Tomáš Rusňák

Další ohlasy na kurz:

„Hlavní přínos pro mě jako pro začátečníka ve financích je v tom, že porozumím souvislostem, porozumím produktům a porozumím celkovému pozadí za finančním poradenstvím. Přínos pro manažera je pro mě v tom, že uvidím "pod pokličku" lidem které řídím a budu rozumět tomu, co řeší a tomu jak jim mohu pomoci.“

„Již v polovině kurzu mohu konstatovat, že vložená finanční částka se mi vrátila v důsledku získaných informací. Poznatky načerpané v kurzu zcela jistě využiji v praxi.“

„Blok s investicemi v podání Petra Syrového byl vynikající. Takže pro mě zatím během první poloviny byly investice tím, co mě obohatilo rozhodně nejvíce. Pravdou je, že u některých zajímavých témat by se dalo jít ještě více do hloubky, ale to by časová náročnost kurzu byla pravděpodobně mnohem větší. Jsem přesvědčená, že i pokud bych neuspěla u závěrečných zkoušek, mělo to cenu. Něco bylo vlastně opakování a refresh, ale hodně nového mi daly investice a vůbec celkový přístup ke klientovi při tvorbě finančního plánu. Některé grafy a tabulky jsem si vytiskla a použila.“

„Komplexní finanční poradenství formou KFP, přesné výpočty úroků, dosažení určitého výsledku v čase. V praxi již používám finanční matematiku!“

„I pokud bych neuspěla u závěrečných zkoušek, mělo to cenu.“

„Hodně informací jsem znal, ale kurz mi pomohl srovnat si je do kontextu.“

„Doporučuji každému, kdo svou práci poradce myslí vážně.“

Video reference s účastníky kurzu

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?

Kontaktujte Petra Pavláska:
Tel.: +420 602 790 222
E-mail: pp@kfp.cz

© 2017 KFP
Programovali: SE-MO Data

ADRESA

KFP trénink, s.r.o.
Elišky Krásnohorské 293
738 01 Frýdek-Místek

IČO: 26866994
DIČ: CZ26866994
číslo účtu: 2814247001/5500